top of page

KONSTEN

Mängder av lager och färger har flödat i de flesta av mina konstverk. Ytor, former, strukturer, figurer och flera berättelser ligger under ytan.

Arbetar konstnärligt sedan 2013 i min ateljé öster om Uppsala.

UTSTÄLLNINGAR

2018 Galleri Upsala, Uppsala, Vinterutställning

2017 Wenngarns Slott E.Persson Galleri, Sigtuna

2017 Kapellet, Länna, KulTur 282

2016 Uppsala Handkraft, Uppsala, Fågelfänga

2015 SOSthlm, Stockholm, Bird Batch

2014 Galleri Upsala, Uppsala, Vårutställning

bottom of page